Autoři

PrestaShop

Seznam produktů autora Bauer Milan

Narozen: 11. 8. 1960 Po ukončení studia na Střední keramické škole v Bechyni se rychle zapojil do grafické tvorby a zaujal jasné postavení mezi českými grafiky. Svoje odborné znalosti získané ve škole příbuzného oboru doplňoval soukromým studiem u praž

Více